Απόφαση Δ.Σ. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 156/2013

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (συνεδρίαση 2/10/2013). Το θέμα της συνεδρίασης ήταν «Ενημέρωση και παρουσίαση του νέου γηπέδου της Α.Ε.Κ.».

156η ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ (2013) παρουσίαση ΑΕΚ

Advertisements