Απόφαση Περιφέρειας Αττικής 199/2013

Η απόφαση 199/2013 της Περιφέρειας Αττικής η οποία αφορά την χρηματοδότηση της κατασκευής του γηπέδου:

7481_Αποφ. 199 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Advertisements