Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων “Αγιά Σοφιάς”

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων “Αγιά Σοφιάς”

Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων “Αγιά Σοφιάς”

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπογειοποίησης

Τεχνική έκθεση ισοζυγίου πρασίνου

Advertisements